Bijlagen

Overzicht Subsidies

Totaal alle subsidieprogramma's

x €1.000

Programma

Begroting

Begroting

Waarvan 'vaste' verlening

Meerjarig verleend tlv

2023

2024

jaarsubsidies

2024

Betrouwbare overheid

3.551

3.668

162

174

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

851

851

151

0

Klimaatvriendelijke stad

5.792

5.842

0

0

Duurzame bereikbaarheid

50

50

0

0

Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed

7.263

7.897

4.759

40

Veilige stad

6.101

6.395

466

5.765

Passende ondersteuning en opvang

43.167

45.202

16.237

28.965

Werk, toekomstbestendige economie en ondersteuning

32.475

31.948

25.135

145

Kansrijk opgroeien

108.877

103.282

35.611

44.096

Levendig en gezonde stad

94.460

98.839

25.601

64.120

Totaal subsidies 2024

302.587

303.974

108.122

143.305

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 12:43:23 met de export van 11/08/2023 12:22:10