Programma 's

Duurzame bereikbaarheid

We geven voorrang aan gezonde en schone manieren van verplaatsen en creëren zo meer leefruimte.

Portefeuillehouder s: Lot van Hooijdonk en Eva Oosters  

Financiën programma

De baten in dit programma zijn 77,3 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit: 

  • Provinciale subsidies voor investeringsprojecten Duurzame vervoersmiddelen (2,5 miljoen euro) 
  • Inkomsten fietsparkeren (1,4 miljoen euro) 
  • Inkomsten autoparkeren (73,1 miljoen euro )

De lasten in dit programma zijn 79,3 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit: 

  • Personele lasten en uitvoeringskosten van wettelijke en reguliere (beleids)taken (9,4 miljoen euro) 
  • Verwachte uitgaven voor 2024 voor het realiseren van meerjarige investeringsprojecten OV, Auto, Fiets en Verkeersveiligheid (24,6 miljoen euro) 
  • Lasten autoparkeren (27,7 miljoen euro) 
  • Lasten fietsparkeren (11,1 miljoen euro) 
  • Lasten voor de deelopgave Anders Reizen (4,6 miljoen euro). 

In dit programma wordt in 2024 13,285 miljoen euro onttrokken en 15,041 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .

Baten en lasten meerjarig in beeld

De grafieken hieronder tonen de ontwikkeling van de baten en lasten van het programma over een periode van meerdere jaren, exclusief reserves. Zowel in absolute bedragen, als in percentages van de totale baten en lasten van de begroting.

Ontwikkeling baten en lasten, absoluut

Ontwikkeling baten en lasten, relatief

Baten & lasten

77.290

3,9 %

79.334

3,9 %

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 12:43:23 met de export van 11/08/2023 12:22:10