Hoofdlijnen

Colofon

Colofon

Utrecht, september 2023

Uitgave:
Gemeente Utrecht

Fotografie:
Edwin van Wanrooij
Klaas Boonstra
Gerrit Serné
Rebecca Brockbernd
Kamiel Scholten

Informatie
Gemeente Utrecht
Bedrijfsvoerings- en strategienetwerk
Afdeling FIJ
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

www.utrecht.nl /begroting
finutrecht@utrecht.nl

Raadsvoorstel zaaknummer: 11565719

Vormgeving
DDK Creative Marketing

2023-0037.1 DDK

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 12:43:23 met de export van 11/08/2023 12:22:10