Programma 's

Algemene middelen en overhead

Wij staan voor een duurzaam financieel beleid, een gezonde financiële positie van de gemeente voor nu en in de toekomst. Met daarbij een lichte, betrouwbare en wendbare bedrijfsvoering, die qua omvang en werkzaamheden meebeweegt met onze gemeentelijke organisatie.

Portefeuillehouder(s): Susanne Schilderman, Rachel Streefland

Financiën

De baten in dit programma zijn in 2024 1.232,8 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

  • Algemene Uitkering (1.042,9 miljoen euro)
  • OZB (171,3 miljoen euro)

De lasten in dit programma zijn in 2024 250,3 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

  • Informatie- en procesmanagement (65,4 miljoen euro)
  • Personeelszaken, facilitair en huisvesting (56,1 miljoen euro)
  • Financiën, inkoop en juridische zaken (17,5 miljoen euro)
  • Overige ondersteunende functies (26,4 miljoen euro)   
  • Overhead decentraal (68,1 miljoen euro)

In dit programma wordt in 2024 70,2 miljoen euro onttrokken en 25,6 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .

Baten en lasten meerjarig in beeld

De grafieken hieronder tonen de ontwikkeling van de baten en lasten van het programma over een periode van meerdere jaren, exclusief reserves. Zowel in absolute bedragen, als in percentages van de totale baten en lasten van de begroting.

Ontwikkeling baten en lasten, absoluut

Ontwikkeling baten en lasten, relatief

Baten & lasten

1.232.820

62,8 %

250.280

12,4 %

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 12:43:23 met de export van 11/08/2023 12:22:10