Bijlagen

Kostendekkendheid Tarieven en Leges

Inhoudsopgave
Tarieven

Belastingen
Toelichting Rioolheffing
Toelichting Afvalstoffenheffing

Leges

Betrouwbare overheid
Toelichting Huwelijk en partnerschap
Toelichting Uittreksel/afschriften
Toelichting Reisdocumenten
Toelichting Rijbewijzen
Duurzame bereikbaarheid
Toelichting Leges
Aantrekkelijke en groene leefomgeving
Toelichting Vergunningen Openbare Ruimte
Toelichting Evenementen
Toelichting Begrafenisrechten
Toelichting Brug- schut- en havengelden
Toelichting Marktgelden
Veilige stad
Toelichting Exploitatievergunning
Toelichting Vergunning voetbalwedstrijden
Toelichting Horeca
Toelichting Gokken
Toelichting Sekswerk
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Toelichting Woonruimtezaken
Toelichting Bestemmingsplannen
Toelichting Archeologie
Toelichting Leges Omgevingsvergunning

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 12:43:23 met de export van 11/08/2023 12:22:10