Programma 's

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

We werken aan zekerheid van werk en inkomen, nu en in de toekomst.

Portefeuillehouder(s): Linda Voortman, Susanne Schilderman, Eva Oosters

Financiën programma

De baten in dit programma zijn 148,0 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

 • BUIG budget (141,8 miljoen euro) Dit is nog het nader voorlopig BUIG budget 2022. Bij de Tweede bestuursrapportage 2023 volgt een (structurele) ophoging van 8,6 miljoen euro, op basis van het nader voorlopig BUIG budget 2023.
 • Inkomsten van voormalig bijstandgerechtigden (5,2 miljoen euro)

De lasten in dit programma zijn 274,2 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

 • Sociale werkvoorziening (17,5 miljoen euro)
 • Re-integratiedienstverlening (17,0 miljoen euro)
 • Uitkeringslasten verstrekken bijstandsuitkering (151,1 miljoen euro)
 • Uitkeringslasten minimabeleid (15,6 miljoen euro)
 • Schulddienstverlening (4,2 miljoen euro)
 • Subsidieregeling Ondernemersfonds (8,8 miljoen euro)
 • Verdichten en verduurzaming OMU (3 miljoen euro)
 • Utrecht Marketing (1,6 miljoen euro)
 • Overig waaronder subsidieregeling ecosystemen, van werk naar werk en bijdrage Trade ROM (1,4 miljoen euro)

In dit programma vinden in 2024 geen mutaties op de reserves plaats.

Baten en lasten meerjarig in beeld

De grafieken hieronder tonen de ontwikkeling van de baten en lasten van het programma over een periode van meerdere jaren, exclusief reserves. Zowel in absolute bedragen, als in percentages van de totale baten en lasten van de begroting.

Ontwikkeling baten en lasten, absoluut

Ontwikkeling baten en lasten, relatief

De energietoeslag 2022 en 2023 (bijzondere bijstand) veroorzaakt een toename aan de lastenkant.

Baten & lasten

148.013

7,5 %

274.160

13,6 %

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 12:43:23 met de export van 11/08/2023 12:22:10