Programma 's

Kansrijk opgroeien

We willen dat alle kinderen en jongeren in Utrecht kansrijk kunnen opgroeien.

Portefeuillehouder(s): Eelco Eerenberg en Dennis de Vries

Financiën programma

De baten in dit programma zijn 19,3 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

  • Eigen pad in het onderwijs (onderwijsachterstandsmiddelen en overige inkomsten)

De lasten in dit programma zijn 252,4 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

  • Eigen pad in het onderwijs
  • Onderwijshuisvesting
  • Specialistische jeugdhulp (hiervoor is een budget beschikbaar van € 87,6 miljoen).

In dit programma wordt in 2024 2,7 miljoen euro onttrokken en niets toegevoegd aan de reserves.
Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .  

Baten en lasten meerjarig in beeld

Ontwikkeling baten en lasten, absoluut

Ontwikkeling baten en lasten, relatief

In het kader van versneld vernieuwen nemen de lasten voor specialistische zorg jeugd toe in 2024.

Baten & lasten

19.339

1,0 %

252.379

12,5 %

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 12:43:23 met de export van 11/08/2023 12:22:10