Paragrafen

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Inleiding

Om onze ambities en doelstellingen te bereiken, moeten we ook de risico’s kennen, weten wanneer het spannend wordt. In de programma’s geven we inzicht in de belangrijkste strategische risico’s, ontwikkelingen die het realiseren van onze doelstellingen mogelijk in de weg staan en welke maatregelen we hiervoor in onze programma’s treffen. De focus van deze paragraaf ligt op de (mogelijke) financiële gevolgen van de risico’s en of we voldoende financiële buffers hebben om deze risico’s financieel op te vangen.

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 12:43:23 met de export van 11/08/2023 12:22:10