Deze website gaat over de Programmabegroting 2024 van de gemeente Utrecht. De Programmabegroting 2024 is een uitwerking van de besluiten genomen bij de Voorjaarsnota 2023.

  • In Leeswijzer vindt u een uitgebreide toelichting op de structuur van de begroting.
  • In Hoofdlijnen leest u de bestuurlijke kernboodschap en een toelichting op de financiële keuzes.
  • In Programma's leest u wat wij willen bereiken, wat wij daarvoor gaan doen en wat dat mag kosten.
  • In Paragrafen vindt u toelichtingen op onderwerpen die meerdere programma's raken.
  • In Financiën vindt u verschillende financiële tabellen waaronder het overzicht baten en lasten en overzichten van de reserves.
  • In Bijlagen vindt u een aantal documenten die een verbinding hebben met de programmabegroting.
  • Via de sitemap kunt u snel navigeren naar de juiste pagina in het document.

Klik hier voor de bewonerssamenvatting

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 12:43:23 met de export van 11/08/2023 12:22:10