Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

In deze paragraaf gaan wij in op de lokale heffingen en onze voornemens voor 2024 op dit gebied. Bij lokale heffingen onderscheiden we belastingen en retributies. Het kwijtscheldingsbeleid is ook onderdeel van deze paragraaf.

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 12:43:23 met de export van 11/08/2023 12:22:10