Programma 's

Levendige en gezonde stad

We zorgen voor voorzieningen die de levendigheid en gezondheid in de stad bevorderen.

Portefeuillehouder(s): Eva Oosters, Linda Voortman, Eelco Eerenberg, Dennis de Vries, Rachel Streefland

Financiën programma

De baten in dit programma zijn 98,3 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit: 

 • Rijksmiddelen: 49 miljoen euro
 • Huurinkomsten: 42 miljoen euro

De lasten in dit programma zijn 305,7 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit: 

 • Personele lasten: 57,5 miljoen euro
 • Exploitatielasten: 56,5 miljoen euro
 • Middelen ingezet bij maatschappelijke partners: 51,5 miljoen euro
 • Kapitaallasten: 46 miljoen euro
 • Interne huur vastgoed: 34,5 miljoen euro
 • Materiële kosten: 10,5 miljoen euro
 • Aanhuur vastgoed: 10,3 miljoen euro
 • Verstrekken financiële toelage: 3 miljoen euro
 • Gemeenschappelijke regeling: 2 miljoen euro

In dit programma wordt in 2024 4,946 miljoen euro onttrokken en 4,183 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .  

Baten en lasten meerjarig in beeld

De grafieken hieronder tonen de ontwikkeling van de baten en lasten van het programma over een periode van meerdere jaren, exclusief reserves. Zowel in absolute bedragen, als in percentages van de totale baten en lasten van de begroting.

Ontwikkeling baten en lasten, absoluut

Ontwikkeling baten en lasten, relatief

Door toegepaste loon- en prijscompensatie 2024 nemen de lasten toe.

Baten & lasten

98.272

5,0 %

305.682

15,2 %

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 12:43:23 met de export van 11/08/2023 12:22:10