Programma 's

Passende ondersteuning en opvang

We bieden passende zorg, ondersteuning en opvang aan Utrechters die dit nodig hebben.

Portefeuillehouder(s): Linda Voortman en Rachel Streefland

Financiën programma

De baten in dit programma zijn 6,4 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

  • Eigen bijdrage van cliënten voor de aanvullende zorg (1,7 miljoen euro)
  • Eigen bijdrage voor Beschermd wonen (4,7 miljoen euro)

De lasten in dit programma zijn 236,0 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

  • Ondersteuning door het Buurtteam sociaal (22,7 miljoen euro)
  • Aanvullende zorg zoals individuele begeleiding, hulp bij het huishouden en dagbegeleiding (74,3 miljoen euro)
  • Centrumgemeentetaak Daklozenopvang (18,7 miljoen euro)
  • Centrumgemeentetaak Vrouwenopvang/geweld in afhankelijkheidssituaties (13,5 miljoen euro)
  • Centrumgemeentetaak Beschermd wonen (92,9 miljoen euro)

In dit programma vinden in 2024 geen mutaties op de reserves plaats.

Baten en lasten meerjarig in beeld

De grafieken hieronder tonen de ontwikkeling van de baten en lasten van het programma over een periode van meerdere jaren, exclusief reserves. Zowel in absolute bedragen, als in percentages van de totale baten en lasten van de begroting.

Ontwikkeling baten en lasten, absoluut

Ontwikkeling baten en lasten, relatief

Baten & lasten

6.377

0,3 %

236.036

11,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 12:43:23 met de export van 11/08/2023 12:22:10