Programma 's

Betrouwbare overheid

We zorgen voor betrouwbare dienstverlening en rechtvaardige behandeling.

Portefeuillehouder(s): Sharon Dijksma, Rachel Streefland, Eva Oosters, Dennis de Vries en Linda Voortman

Financiën programma

De baten in dit programma zijn 8,9 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

  • Bovengemeentelijke samenwerking (U10 & EBU) 1,1 miljoen euro.
  • Inkomsten uit leges 7,886 miljoen euro.

De lasten in dit programma zijn 55,9 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

  • College 2,3 miljoen euro.
  • Raad en raadsorganen 8,8 miljoen euro.
  • Bovengemeentelijke samenwerking 3,6 miljoen euro.
  • Initiatievenfonds 5,2 miljoen euro.
  • Wijkbureaus 8,3 miljoen euro.
  • Dienstverlening Burgerzaken 12,1 miljoen euro.
  • Eén verkiezing 2,2 miljoen euro.
  • Informatievoorziening en publieksdienstverlening 9,4 miljoen euro.

In dit programma vinden in 2024 geen mutaties op de reserves plaats.

Baten en lasten meerjarig in beeld

De grafieken hieronder tonen de ontwikkeling van de baten en lasten van het programma over een periode van meerdere jaren, exclusief reserves. Zowel in absolute bedragen, als in percentages van de totale baten en lasten van de begroting.

Ontwikkeling baten en lasten, absoluut

Ontwikkeling baten en lasten, relatief

Baten & lasten

8.908

0,5 %

55.931

2,8 %

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 12:43:23 met de export van 11/08/2023 12:22:10