Programma 's

Duurzame bereikbaarheid

Subsidies

x € 1.000

Doelstelling

Omschrijving

Begroting
2023

Begroting
2024

Waarvan 'vaste'
verlening met jaarsubsidies

Meerjarig verleend
t.l.v
2024

Toename van het aandeel duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoersmiddelen

Uitvoeren maatregelen goederenvervoer

Uitvoeren maatregelen goederenvervoer

50

50

0

0

Totaal doelstelling 1

50

50

0

0

Totaal

50

50

0

0

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 12:43:23 met de export van 11/08/2023 12:22:10