Programma 's

Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed

x €1.000

Omschrijving

Doel

Bijdrage gemeente
 Utrecht

Stadsherstel NV

Verwerven, restaureren, onderhouden, beheren en exploiteren van monumenten. De Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV richt zich vanaf de oprichting met name op restauratie en behoud van voor de markt incourante objecten.

Geen bijdrage

Afvalverwerking Utrecht (AVU)

Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Utrecht is een samenwerkingsverband van de gemeenten binnen de provincie Utrecht met uitvoeringstaken op het gebied van afvalverwijdering.

16.638

Vereniging parkmanagement Papendorp

Onderhoud openbare ruimte, registratie erfpachters en waarborgen architectonische waarden.

337

Vereniging parkmanagement De Wetering - Haarrijn

Onderhoud openbare ruimte, registratie erfpachters en waarborgen architectonische waarden.

361

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Ontwikkeling, beheer en toezicht van regionale recreatieterreinen en routestructuren voor wandelen, fietsen, varen en paardrijden in de gemeenten die deelnemen aan het recreatieschap.

1.421

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap (BghU)

Het uitvoeren van de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen in een gemeenschappelijke regeling uit oogpunt van kwaliteit, continuïteit en efficiency: rioolheffing en afvalstoffenheffing.

1.730

Zie voor detailinformatie de paragraaf Verbonden Partijen.

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 12:43:23 met de export van 11/08/2023 12:22:10