Programma 's

Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed

Subsidies

x € 1.000

Doelstelling

Omschrijving

Begroting
2023

Begroting
2024

Waarvan 'vaste'
verlening met jaarsubsidies

Meerjarig verleend
t.l.v
2024

De openbare ruimte is gezond, aantrekkelijk, robuust en toekomstbestendig voor iedereen

Herstel kelders wervengebied

Herstel kelders wervengebied

1.800

1.800

0

0

Totaal doelstelling 1

1.800

1.800

0

0

Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen

Groene daken

Voorkomen wateroverlast

700

700

0

0

Watervriendelijk Maatschappelijk vastgoed [kopie]

Wateroverlast en schade door droogte voorkomen

300

300

0

0

Totaal doelstelling 2

1.000

1.000

0

0

Extra groen dat bijdraagt aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en/of recreatie voor mensen en dieren

Dierenweides

Bijdrage aan exploitatie dierenweides

48

49

46

0

Utrecht groen en duurzaam

Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht

4.010

4.639

4.639

0

Totaal doelstelling 3

4.058

4.688

4.685

0

Behouden, beheren en benutten van erfgoed als cultuurhistorische dragen van het karakter van Utrecht

Exploitatie Domunder

Ondersteuning exploitatie Domunder

40

40

0

40

Publieksbereik Erfgoed

Ondersteuning activiteit Open Monumenten Dag Utrecht en Kerken kijken Utrecht

70

74

74

0

Totaal doelstelling 5

110

114

74

40

Utrecht werkt aan het verbeteren van lucht- en geluidkwaliteit en een gezonde, veilige leefomgeving en ondergrond

Terugdringen van emissies door houtstook

Terugdringen van emissies door houtstook

295

295

0

0

Totaal doelstelling 6

295

295

0

0

Totaal

7.263

7.897

4.759

40

Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies.

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 12:43:23 met de export van 11/08/2023 12:22:10